Posiadanie broni

Procedura uzyskania pozwolenia na broń i warunki posiadania

Pozwolenie na broń sportową

Skrócony opis procedury uzyskania pozwolenia na broń

Deklaracja członkowska

Zapisz się do Klubu Strzeleckiego Defendu. Bierz aktywny udział w treningach i zawodach strzeleckich.

Patent Strzelecki

Po trzech miesiącach stażu możesz przystąpić do egzaminu na Patent Strzelecki. W klubie przygotujemy Ciebie do egzaminu, którego dokładna data i miejsce zostaną ogłoszone przez PZSS

Licencja zawodnicza

Po uzyskaniu Patentu Strzeleckiego, Klub wystąpi o licencję PZSS dla zawodnika. Ten dokument uprawnia do uczestnictwa w zawodach i jest kolejnym warunkiem uzyskania, a potem utrzymania pozwolenia na broń do celów sportowych

Badania

Kolejnym krokiem jest otrzymanie zaświadczeń od lekarzy uprawnionych do badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Wniosek

Po skompletowaniu dokumentów składasz wniosek do swojego WPA. Wzór wniosku i potrzebne dokumenty otrzymasz od nas. Pozostałe potrzebne dokumenty już posiadasz. Policja ma 30 dni na wydanie decyzji administracyjnej.