Defendu

Współczesny system walki stworzony przez Williama Fairbairna i Erica Sykesa dla Policji Miejskiej w Szanghaju w latach 20-tych XX wieku.

Nowożytne systemy walki

Combatives - nazwa jest zbiorczym określeniem wszystkich nowożytnych systemów walki, które powstawały na początku XX wieku. Traktowały one walkę jako zjawisko całościowe, nie dzieląc jej na walkę wręcz i uzbrojoną. Założenie to legło u podstaw późniejszych systemów szkoleniowych.

Defendu

Nazwa Defendu to tytuł książki napisanej przez Fairbairna. Jest złożeniem angielskich słów defend you. Co ciekawe sam autor nie używał tej nazwy powszechnie. Stosował nazwy "Brudna walka" lub "Naukowa samoobrona"

Przyczyna powstania

System powstał na potrzeby Policji Municypalnej w Szanghaju i był rozwijany przed i w trakcie II Wojny Światowej. Potrzeba stworzenia skutecznego systemu szkolenia Policji w tych czasach powstała wskutek wysokiego odsetka ginących funkcjonariuszy i rozwijającego się bez przeszkód bezprawia. System szkoleń i walki powstał na podstawie obserwacji naturalnych zachowań ludzkich w skrajnych sytuacjach oraz ich wykorzystywaniu w procesie nauczania.

Szanghaj

Ówczesny tygiel bezprawia, na którego ulicach ginęli funkcjonariusze i obywatele. Na podstawie swoich umiejętności i obserwacji Faribairn i Sykes stworzyli system, który: pozwalał w szybkim tempie wyszkolić funkcjonariusza, nie nakładał ograniczeń na naturalne odruchy, opierał się na reakcjach instynktownych, był skuteczny w konfrontacji, przechylił szalę zwycięstwa na rzecz stróżów prawa, a kilka lat później pomógł siłom alianckim wygrać II Wojnę Światową.

II Wojna Światowa

Przez swoich twórców i propagatorów system został przyjęty jako podstawa szkoleń w tworzonych jednostkach specjalnych Wojsk Alianckich, w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Nauczano go także Polskich Cichociemnych. Choć szkoleniowcy rozdzielili się, ich doświadczenie legło u podstaw takich jednostek jak OSS, CIA, SAS i innych. Z Szanghaju system powędrował również do Chin, a podobne metody strzeleckie były rozwijane w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Historia powstania

Najważniejsze wydarzenia i postaci

1920

Szanghaj XX W

Powstanie systemu Defendu
1926

Publikacje książek

Defendu i Shooting to live
1940

Commando Dagger

Prototyp noża szturmowego Fairbairna/ Sykesa
1939

WWII

Wybuch II Wojny Światowej i rozwój Defendu
1943

Killing House

Sykes i Applegate budują pierwsze "killing house" do kompleksowych szkoleń strzeleckich