International Defense Pistol Association

IDPA to międzynarodowa sportowa federacja strzelań obronnych. Polega na bezpiecznym ostrzeliwaniu celów na dystansach od 5 do 30m. Strzela się statycznie, w ruchu a także w niestandardowych postawach. Część strzelań odbywa się tylko z 1 ręki (słabej lub silnej) z użyciem różnorakich technik.

Cele

1. Promocja bezpiecznego i umiejętnego posługiwania się bronią i sprzętem strzeleckiem.
2. Umożliwienie uprawiania sportu w formie strzelectwa praktycznego, pozwalającego rozwijać umiejętności strzeleckie i przyjazne stosunki z innymi strzelcami.
3. Sprawdzanie umiejętności i zdolności zawodników, a nie ich sprzętu czy ubrania.
4. Zapewnienie współzawodnictwa na zróżnicowanym poziomie. Stworzenie takich warunków, aby posiadacze różnego sprzętu i różnych umiejętności konkurowali tylko między sobą.
5. Zapewnienie formy sportu strzeleckiego ze stabilnymi zasadami współzawodnictwa i wyposażenia.

Cztery zasady bezpieczeństwa w strzelectwie

I Każda broń jest zawsze naładowana
II Nie kieruj wylotu lufy w coś, czego nie zamierzasz ostrzelać
III Trzymaj palec poza językiem spustowym dopóki nie wycelujesz
IV Bądź pewien celu i jego otoczenia.

A ponadto

Manipuluj bronią tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
Trzymaj broń w kaburze i wyciągaj ją tylko na komendę.
Stosuj zasadę 180 stopni.

Sprzęt

  • Pistolet, rewolwer lub PCC (karabin na amunicję pistoletową).
  • Kabura noszona po silnej stronie, na biodrze.
  • Szeroki pas, dobrze trzymający kaburę i ładownicę do magazynków.
  • Magazynki (zalecane min. 3 do zawodów), szybkoładowarki, ładownice do magazynków (min. 2).
  • Ochrona oczu i uszu.
  • Odpowiednia amunicja do broni (mieszcząca się w tzw. IDPA Power Factor).
  • Ubranie zapewniające okrycie broni (kamizelka, kurtka, płaszcz, długa koszula etc.), niezakłócające dobywania broni lub magazynków.
  • Części zapasowe na wypadek awarii i torba, żeby pomieścić to wszystko.

Zawody

Zawody IDPA sprawdzają zarówno celność, jak i szybkość strzelców.
Sprawność fizyczna odgrywa najmniejszą rolę w Twoim wyniku z zawodów IDPA.
​Zawodnicy IDPA są sklasyfikowani na odpowiednim poziomie umiejętności i konkurują w różnych klasach sprzętowych.

Scenariusze

Tor może być torem standardowym lub scenariuszowym.
Scenariusze wymagają strzelania na dystansach do 20 jardów (18,29 m) i polegają na częstych zmianach miejsca oddawania strzałów oraz zmieniania postaw.
Standardy służą ćwiczeniu specyficznych elementów strzelania i obsługi broni. Cele mogą znajdować się nawet na dystansie 50 jardów (45,72 m).

Dywizje

IDPA jest podzielone na różne klasy sprzętowe (dywizje). Każda broń należąca do klasy SSP może być dopuszczona do startu w klasie ESP lub CDP, w zależności od kalibru lub modyfikacji.
SSP (Stock Service Pistol) - „Standardowy Pistolet Służbowy” umożliwia rywalizację z użyciem pistoletów z mechanizmem bijnikowym (np. „safe action” firmy Glock), double-action, double-action/single action w kalibrze minimum 9mm Parabellum lub większym. Dozwolone są nieliczne modyfikacje broni, które nie ingerują trwale w jej konstrukcję. Wymiary broni to maksymalnie 8.75 na 6 na 1.625 cali i 43 uncje wagi. Magazynki ładowane maksymalnie 15 nabojami. Przykładowe pistolety spełniające wymogi dywizji SSP: Glock 17-19x-34-45, Sig Sauer P226-P320, CZ Shadow 1, Beretta M9.
ESP (Enhanced Service Pistol) - „Ulepszony Pistolet Służbowy”. Jest to dywizja podobna do SSP, natomiast dozwolone są także pistolety single-action-only w kalibrze min. 9mm Para lub większym oraz 10 sztuk amunicji w magazynku. Dozwolonych jest więcej modyfikacji, jak np. magwelle (lejki), stippling, niefabryczne języki spustowe itp.
CCP (Compact Carry Pistol) - „Pistolet Kompaktowy”. Klasa dopuszcza wszystkie modyfikacje z klasy ESP, ale przeznaczona jest dla pistoletów typu kompakt. Maksymalna długość lufy to 4.1 cala, a maksymalna szerokość to 1.325 cala. W magazynku może znaleźć się maksymalnie 10 naboi. Przykładowe pistolety: Glock 19, Sig Sauer P320 Compact, CZ P07.
CDP (Custom Defensive Pistol) - "Niestandardowy Pistolet Obronny”. Pistolet w kalibrze .45 ACP. Maksymalnie 8 nabojów w magazynku. Klasa dedykowana pistoletom typu Colt 1911 i pochodnym.
REV (Revolver) - „Rewolwery”. Klasa zawierająca w sobie SR (Standard Revolver) - „Rewolwer standardowy”, oraz ER (Enhanced Revolver) - „Rewolwer Ulepszony”. SR, czyli rewolwery w kalibrze min. .38 lub większym na naboje z wystającą kryzą, o masie maksymalnie 43 uncji. Użycie „moon-clipów” nie jest dozwolone. ER, czyli rewolwery w kalibrze min. .357 magnum, masie maksymalnie 50 uncji. Nabój nie musi posiadać kryzy, można używać ”moon-clipów”.
BUG (Back-Up Gun) - „Pistolet/Rewolwer Awaryjny”. Pistolety (BUG-S) w kalibrze min. .380 lub rewolwery (BUG-R) w kalibrze min. .38. Długość lufy pistoletu maksymalnie 3 1/2 cala, rewolweru 2 1/2. Maksymalne wymiary broni to 1/2" x 4 5/8" x 13/8". Maksymalna masa to 26 uncji. Maksymalnie 6 sztuk amunicji w magazynku dla pistoletu, 5 sztuk dla rewolweru.
PCC (Pistol Caliber Carbine) - „Karabinek na amunicję pistoletową”. Broń samopowtarzalna w kalibrze 9x19, .357 SIG, .40S&W, 10mm, .45 ACP. Musi być zaprojektowana do prowadzenia ognia z ramienia i posiadać kolbę. Dozwolona jest wyłącznie broń samopowtarzalna.
CO (Carry Optics) - klasa przeznaczona dla pistoletów wyposażonych w celowniki optoelektroniczne. Odpowiadają jej zasady z klasy ESP, waga pustej broni wraz z magazynkiem i zamontowanym celownikiem nie może przekroczyć 45 uncji. Celowniki mogą być pasywne - kolimatory, zamontowane na zamku, nadające się do skrytego noszenia. Aktywne celowniki - lasery, mogą być zamontowane na szkielecie broni, np. na szynie lub chwycie broni.

Klasyfikacja

Zawodnicy ​IDPA są sklasyfikowani według swojego poziomu umiejętności:
DM Distinguished Master
MA Master
EX Expert
SS Sharpshooter
MM Marksman
NV Novice
UN Unclassified
Członkostwo IDPA umożliwia działalność w organizacji międzynarodowej, której zadaniem jest promocja sportu strzeleckiego. Dzięki temu możesz uczestniczyć w zawodach lokalnych, a także krajowych i międzynarodowych.

Podstawy

“Cold Range” - Oznacza to, że broń musi być rozładowana i znajdować się w kaburze dopóki Safety Officer (sędzia) nie wyda polecenia „Load and Make Ready” (załaduj broń i przygotuj się do startu). Broń może być używana wyłącznie w trakcie przebiegu na torze - CoF (Course-of-Fire) lub ROZŁADOWANA w „Safe Area” (strefie bezpieczeństwa). Broń musi być rozładowana, kurek zrzucony (iglica zwolniona), w kaburze, bez magazynka lub z pustym bębnem (rewolwery). Jeśli przyjeżdżasz na zawody z bronią w pudełku lub pokrowcu, możesz ją z niego wyjąć wyłącznie w „Safe Area”. Również tam możesz schować ją do kabury. Musi w niej pozostać dopóki sędzia nie wyda Tobie polecenia przygotowania się do przebiegu. Strefa bezpieczna („Safe Area”) przeznaczona jest do obsługi rozładowanej broni, np. chowania/wyjmowania z pokrowca, wkładania jej do kabury, dobywania z kabury, oddawania strzałów na sucho, czy poprawiania oporządzenia. Można także dokonywać inspekcji broni, rozbierania, czyszczenia, czy koniecznych napraw. Przy każdej z tych czynności broń musi być skierowana w bezpiecznym kierunku. Używanie załadowanej broni, prawdziwej amunicji, ładowanie magazynków, używanie zbijaków itp. jest zabronione. Strefa bezpieczna może być wykorzystana przez Safety Officera do usunięcia zaciętej broni z nabojem w komorze. Ćwiczenie przeładowań w strefie bezpiecznej jest zabronione. Magazynek może być włożony do broni wyłącznie po to, by sprawdzić poprawność działania jej mechanizmów lub gdy zwolnienie iglicy/kurka wymaga jego obecności w broni. Naruszenie jakiejkolwiek z tych zasad skutkować będzie DQ (dyskwalifikacją).
„Muzzle Safety” - bezpieczne posługiwanie się bronią. IDPA definiuje 3 rodzaje stref bezpiecznych. „Muzzle Safe Points” - fizyczne i widoczne ograniczenia linii celowania. „180-degree plane” - wyimaginowana, pionowa płaszczyzna, przebiegająca przez środek ciała strzelca, prostopadła do osi strzeleckiej, poruszająca się wraz ze strzelcem po torze. Jeśli strzelec skieruje broń poza tą płaszczyznę, zostanie zdyskwalifikowany. Należy przywiązywać szczególną wagę do tego, by nie naruszyć kąta 180 stopni przy odkładaniu broni do kabury, wszak „nikt nie wygrał zawodów przez błyskawiczne chowanie broni do kabury”. „Muzzle Exclusion Zone” to z kolei strefy, skutkujące dyskwalifikacją, gdy skierujemy w nie lufę naszej broni. Służą one zabezpieczaniu np. klamek drzwi w celu uniknięcia samopostrzału zawodnika. Świadome lub nieświadome wycelowane broni we własne ciało lub inną osobę skutkuje dyskwalifikacją (DQ).

Komendy bezpieczeństwa

KAŻDY jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na strzelnicy! W KAŻDYM momencie, gdy KTOKOLWIEK zauważy JAKĄKOLWIEK niebezpieczną sytuację ma obowiązek krzyknąć „STOP!” KAŻDY powinien NATYCHMIAST zaprzestać swoich czynności, nie ruszać się i poinformować Safety Officera lub Match Directora o naruszeniu zasad bezpieczeństwa! Następnie SO lub MD przeanalizuje zaistniałą sytuację i podejmie właściwą decyzję. Komendy związane z zachowaniem bezpieczeństwa (Safety Commands) wydawane przez SO:
- „Muzzle!” - gdy zawodnik zbliża lufę broni do wskazanych kątów bezpieczeństwa. Jest to wyłącznie ostrzeżenie dla zawodnika.
- „Finger!” - gdy zawodnik trzyma palec na języku spustowym lub w jego bliskiej okolicy podczas poruszania się po torze. Jest to ostrzeżenie, skutkujące karą proceduralną w wysokości 3 sekund (PE). Jeśli takie samo ostrzeżenie pojawi się drugi raz (nawet na innym torze), zawodnik zostaje zdyskwalifikowany (DQ).

Pozostałe komendy

- „Range is hot” - komenda oznajmująca rozpoczęcie przebiegu na torze i nakazująca ubranie ochrony oczu. Jest to pierwsza komenda, jaką usłyszysz na torze.
- „Load and Make Ready” - Jeśli jesteś gotowy/a, dobądź broń, załaduj i schowaj z powrotem do kabury.
- „Are you ready?" - Czy jesteś gotowy/? Możesz odpowiedzieć lub skinąć głową. Możesz też nic nie robić i SO przyjmie to jako milczącą akceptację. Jeśli nie jesteś gotowy/a na rozpoczęcie przebiegu, poinformuj o tym sędziego poprzez odpowiedź ”Not ready”. Pozwoli Ci na jeszcze 15 sekund przygotowań i ponownie spyta o gotowość. Jeśli nadal nie będzie gotowości ze strony zawodnika, SO jeszcze raz zaczeka ok. 15s, ale następnym razem nakaże rozładowanie broni, przyzna karę proceduralną 3 sekund (PE) i wystartujesz jako ostatni zawodnik.
- „Stand by!” - oznacza, że sygnał do startu (dźwięk timera) padnie w ciągu 3 sekund i musisz rozpocząć swój przebieg.
- „If finished, unload and show clear” - jeśli skończyłeś/aś, rozładuj i pokaż rozładowaną broń. Jest to komenda wydawana na koniec przebiegu, gdy SO uzna, że zawodnik zakończył swój przebieg (zaprzestanie ostrzeliwania celów). Należy odpiąć magazynek od broni lub wysunąć bęben w rewolwerze i okazać pustą komorę nabojową sędziemu.
- „If clear, slide forward (or close cylinder)” - jeśli pusty, zrzuć zamek (zamknij bęben).
- „Pull the trigger” - naciśnij spust. Skieruj broń w stronę kulochwytu i oddaj strzał kontrolny. Ta komenda nie jest konieczna w przypadku rewolwerów.
- „Holster” - kabura, czyli schowaj broń do kabury. Zrób to starannie, nawet w tym momencie można zostać zdyskwalifikowanym, jeśli skierujesz lufę w kierunku niebezpiecznym lub na swoje ciało.
- „Range is clear” - oznacza zakończenie przebiegu i fakt, że można rozpocząć ocenianie toru i jego „reset”.

Porady

Nie spiesz się. Poruszaj się powoli i bezpiecznie zgodnie z opisem toru. Skup się na bezpiecznym i efektywnym poruszaniu się i strzelaniu, a nie na wyniku. Zwróć uwagę na szczegóły w opisie toru, słuchaj Safety Officera, gdy przedstawia opis toru i zadawaj pytania zanim zaczniesz strzelać. Naucz się różnego rodzaju przeładowywania broni i unikaj punktów karnych za błędy; przeładowanie taktyczne różni się od szybkiego lub awaryjnego. Sędzia jest po to, aby Tobie pomóc, nie jest dyktatorem na torze. Jeśli się z nim nie zgadzasz, omów to w kulturalny sposób. Sędzia ma ostateczny głos we wszystkich zasadach bezpieczeństwa i współzawodnictwa. Gdy nie zgadzasz się z jego decyzją, możesz to zgłosić do Match Directora (kierownika zawodów).

Punktacja

PE Procedural Error - błąd proceduralny (+3 sekundy)
HNT Hits on a Non-Threat - ostrzelanie celu nie będącego zagrożeniem (+5 sekund)
FP Flagrant Penalty - kara za rażące przewinienie (+10 sekund)
FTDR Failure To Do Right - kara za złe wykonanie przebiegu (+20 sekund)
DNF Did Not Finish - nieukończenie toru
PD Points Down - ilość odjętych punktów za niecelne trafienia.

Jak zacząć?

Jeśli zastanawiasz się od czego zacząć to najpierw zapisz się do IDPA i uzyskaj swój indywidualny numer. Członkostwo kosztuje 50 USD rocznie. Później znajdź Klub, z którym możesz strzelać IDPA. W Polsce istnieją obecnie 4 kluby. Kolejno odbądź kurs strzelania w tej formule. Niezależnie czy strzelasz dynamicznie w innych formułach czy to dopiero początek Twojej przygody; zalecamy przejść kurs strzelań IDPA. W Defendu organizujemy go 4 razy do roku; terminy znajdziesz w kalendarzu. Dowiesz się wszystkiego o zasadach i potrzebnym wyposażeniu. Następnie przejdź test klasyfikacyjny, będziesz go potrzebować żeby brać udział w oficjalnych zawodach IDPA poziomu II i wyższych. Możesz go odbyć w dowolnym klubie u dowolnego zarejestrowanego Safety Officera lub podczas zorganizowanych testów klasyfikacyjnych.

...

IDPA

Zapisz się. Członkostwo kosztuje tylko 50 USD rocznie.
...

Klub

Wybierz Klub, z którym możesz strzelać IDPA.
...

Kurs

Poznaj zasady i skompletuj potrzebne wyposażenie.
...

Classifier

Przejdź test klasyfikacyjny i poznaj swój poziom umiejętności.
Fotografie Marcin Ćwikła
Tłumaczenie tekstów Szymon Fiedler