Strzelnica

Możesz strzelać z różnej broni i na wiele sposobów
Strzelnica składa się z 10 osi pistoletowych do strzelań statycznych i dynamicznych
Oś karabinowa pozwala strzelać na odległość 124 m do tarcz oraz do metalowych celów reaktywnych.
Stanowisko wyborowe to odseparowane, stanowisko do strzelań z postawy siedzącej lub leżącej przy użyciu broni z celownikami optycznymi. Stanowisko w kontenerze z podświetlona tarczą pozwalającą na strzelanie po zmroku.
Przestrzeń socjalna składająca się z 2 namiotów, stołów i wygodnych siedzisk
Parking na 30 samochodów oraz WC

Trening IDPA

Trening sekcji młodzieżowej

20.10.2018

Trening sekcji młodzieżowej

20.10.2018

Trening sekcji młodzieżowej

20.10.2018

Przebieg IDPA

Pistol Caliber Carbine w wykonaniu najbardziej zaangażowanego strzelca PCC

Trening karabinowy

28.10.2018

Sekcja wyborowa

Zabawy z rzutkami

22.12.2018

Sekcja wyborowa

Zawody 3gun

Strzelanie z karabinu

Zawody karabin