Koszty i warunki członkostwa

  • W ramach składek KS Defendu organizuje dla swoich członków szkolenia w zakresie sportu strzeleckiego
  • Ponadto organizujemy szkolenia dodatkowe ze strzelectwa i samoobrony
  • Uczestnictwo w szkoleniach dodatkowych jest odpłatne w zależności od opłacanej składki
  • W szkoleniach może być wymagany dodatkowy sprzęt

Ubezpieczenie

Wszyscy członkowie KS Defendu są ubezpieczeni w zakresie OC i NNW podczas uprawiania sportu strzeleckiego. Nasi instruktorzy posiadają dodatkowe ubezpieczenia związane z pełnioną rolą. Takie samo ubezpieczenie oferujemy naszym Fundatorom.

Typ
Polisa OC
Polisa NNW
Instruktorzy i Fundatorzy OC
Suma gwarancyjna
100 000
10 000
1 000 000