Przepisy IDPA

/ Strzelectwo

Tłumaczenie wyciągu z przepisów IDPA, omówienie zasad, klas sprzętowych, klasyfikacji, komend i kar

International Defense Pistol Association

Powstały w 1996 roku w USA dynamiczny sport strzelecki dedykowany strzelectwu z broni krótkiej w scenariuszach przypominających realne sytuacje obronne. Wymaga użycia broni, kabur i innego wyposażenia odpowiedniego do skrytego przenoszenia broni. Organizacja posiada ponad 20 tys. zawodników zrzeszonych w ponad 300 klubach i 50 krajach.

Podstawowe zasady

IDPA używa języka angielskiego i nie stosuje się oficjalnych tłumaczeń zasad. Ale podczas zawodów lokalnych dopuszczalne jest używanie języków natywnych i dlatego poniżej znajdziecie tłumaczenie skróconej wersji zasad IDPA.

Skrót przepisów IDPA

 • Promowanie bezpiecznego i efektywnego użycia broni i wyposażenia odpowiedniego do skrytego przenoszenia.
 • Możliwość rozwijania swoich umiejętności.
 • Stworzenie warunków pozwalających zawodnikom sprawdzić swoje umiejętności niezależnie od sprzętu.
 • Udostępnienie możliwości startowania w różnych klasach sprzętowych i klasach umiejętności w celu porównywania swoich wyników.
 • Stwarzanie realnych scenariuszy przebiegów konkurencji w celu sprawdzenia umiejętności mogących się przydać w sytuacjach zagrożenia życia.

Klasy sprzętowe

 1. Stock Service Pistol (SSP) - 9mm i większe - DAO, DA/SA albo broń bijnikowa, przynajmniej 20 tys. wyprodukowanych egzemplarzy lub ciągła produkcja 2 tys. na rok, dopuszczalne minimalne modyfikacje.
 2. Enhanced Service Pistol (ESP) - 9mm i większe z możliwością modyfikacji broni o sprzęt produkowany fabrycznie.
 3. Custom Defensive Pistol (CDP) - tylko 45 ACP.
 4. Compact Carry Pistol (CCP) - 9mm i większe - broń o rozmiarach compact ładowana maksymalnie po 8 szt amunicji do magazynka w trakcie zawodów.
 5. Revolver (REV) - 38 Special i 357 Magnum - tylko amunicja kryzowa, nie wolno używać tzw. moon clips (pozwalających ładować amunicję bezkryzową lub inne kalibry), dopuszczalne minimalne modyfikacje.
 6. Back Up Gun (BUG) - 380 ACP i 38 Special.
 7. Specialty Division (SPD) - 9mm Parabellum, 357 Sig, 40 S&W, 10mm Auto, 45 ACP - broń z kolbą do strzelań karabinowych.

A w niej wszystkie dziwne i "metrotaktyczne" sprzęty ;)

 • Pistol Caliber Carbine (PCC),
 • latarki taktyczne,
 • optyka, w tym kolimatory,
 • wskaźniki laserowe,
 • broń w kalibrze mniejszym niż 9mm.

Klasyfikacja

Poza klasami sprzętowymi, zawodnicy rywalizują w swoich klasach umiejętności:

 1. Distinguished Master (DM)
 2. Master (MA)
 3. Expert (EX)
 4. Sharpshooter (SS)
 5. Marksman (MM)
 6. Novice (NV)

W celu określenia klasy umiejętności, należy raz do roku przejść test klasyfikacyjny IDPA zorganizowany przez klub macierzysty lub inny zarejestrowany klub IDPA.

Komendy

Range Is Hot, Eyes and Ears - Uwaga strzelanie - pierwsza komenda rozpoczynająca strzelanie na danej osi, od tego momentu każdy przebywający na terenie strzelania musi założyć okulary i słuchawki ochronne.

Load and Make Ready - Ładuj, przygotuj - na tę komendę strzelec przygotowuje broń i wyposażenie zgodnie z opisem warunków i pozycji startowej.

Are You Ready? - Gotów? - zawodnik może potwierdzić głosem lub dać znać sędziemu, przyjmując prawidłową postawę (ciało rozluźnione, ręce swobodnie wzdłuż ciała).

Standby - Uwaga - po tej komendzie (w czasie 1-3 sekund) rozbrzmiewa dźwięk timera, który jest właściwym sygnałem do rozpoczęcia strzelania.

If finished, Unload and Show Clear - Jeśli skończyłaś/eś rozładuj - po zakończonym strzelaniu i tej komendzie zawodnik dokonuje bezpiecznego rozładowania i zabezpieczenia broni zgodnie z dalszymi komendami. Pamiętamy o kolejności rozładowania (magazynek -> zamek), nie należy się przejmować wypadającym z komory nabojem.

If Clear, Slide Forward or Close Cylinder - Przejrzałem, zrzuć zamek (zamknij bęben) - należy pamiętać o odpowiednim skierowaniu lufy podczas manipulacji bronią.

Pull the Trigger- Strzał kontrolny - oddawany zawsze w kierunku kulochwytu.

Holster - Kabura - chowamy broń do kabury, powoli, liczony czas już przestał biec.

Range is clear - Koniec strzelania - od tego momentu można podejść do tarcz.

W trakcie przebiegu mogą paść również komendy związane z bezpieczeństwem

Finger - Palec - palec znajdował się w obrębie języka spustowego, 2 komenda Palec oznacza dyskwalifikację.

Muzzle - Kąty - oznacza, że strzelec niebezpiecznie operował bronią i prawie przekroczył dozwolone kąty kierowania broni. Jeśli strzelec rzeczywiście przekroczy bezpieczne kąty, wtedy usłyszy następną komendę.

STOP - należy natychmiast przerwać strzelanie i postępować zgodnie z poleceniami sędziego lub zdrowym rozsądkiem. Komendę tę może wydać dowolna osoba przebywająca na strzelnicy, jeśli zauważy sytuację, która jest niebezpieczna.

System oceniania - kary

Trafienie w poszczególne strefy na tarczy skutkuje doliczeniem odpowiedniej ilości czasu:

 • Alpha - kolor najjaśniejszy -> 0 sekund
 • Charlie - kolor pośredni -> 1 sekunda
 • Delta - kolor najciemniejszy -> 3 sekundy
 • Miss - nietrafienie w wyznaczoną strefę -> 5 sekund

Procedural Error (3 sekundy) - Procedura - błąd proceduralny

 • pierwsza komenda "Palec",
 • nieodpowiednie używanie zasłon,
 • nieodpowiednie przeładowanie broni (taktyczne vs. awaryjne),
 • nieużywanie skrytego przenoszenia broni,
 • niestrzelanie w ruchu zgodnie z wymogiem,
 • nieprzestrzeganie zasad opisu toru.

Hits on Non-Threat Targets (5 sekund) - NT - ostrzelanie celu nie będącego zagrożeniem

 • każde trafienie w cel NT dodaje 5 sekund do punktacji,
 • jeśli pocisk przebije cel NT i trafi w cel T, zalicza się również punktację za ostrzelanie celu właściwego.

Flagrant Penalty (10 sekund) - FP - kara rażąca

 • strzelec nie przestrzega pisemnych procedur przebiegu toru i/lub używa nieodpowiedniego wyposażenia z wyraźną intencją uzyskania przewagi,
 • złamanie zasad zawodów,
 • zachowanie naruszające Kodeks Strzelecki IDPA - zgodnie z decyzją Sędziego Głównego.

Failure to do Right (20 sekund) - FTDR - złe wykonanie przebiegu toru

 • każda próba obejścia zasad toru poprzez użycie nieodpowiednich urządzeń, wyposażenia lub technik,
 • celowe popełnienie błędu proceduralnego, żeby skrócić sobie czas przebiegu.

Dyskwalifikacja

Po orzeczeniu należy postępować zgodnie z poleceniami sędziego i następnie odłożyć broń do kabury

 • grożenie komukolwiek, przede wszystkim poprzez niebezpieczne zachowanie,
 • naruszenie bezpiecznych kątów kierowania lufy,
 • manipulowanie załadowaną bronią poza stanowiskiem strzeleckim,
 • upuszczenie broni,
 • naruszenie bezpiecznych miejsc kierowania lufy,
 • ponowne trzymanie palca w obrębie języka spustowego,
 • niesportowe zachowanie,
 • niekontrolowany strzał, niebezpieczne posługiwanie się bronią opisane w Zasadach Bezpieczeństwa,
 • otrzymanie więcej niż 1 kary FTDR podczas zawodów,
 • naruszenie Strzeleckiego Kodeksu Postępowania.

Następny Poprzedni